به نام معمار هستی   من چه سبزم امروز                            و چه اندازه تنم هشیار است در دلم چیزی هستدر دلم چیزی هست                      ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 47 بازدید
مهر 86
1 پست